DORADO – Kontakt

DORADOband-kontakt

Jarek: 606 880 241

Maciej: 692 601 801

Bartek: 507 086 915

e-mail: poczta@doradoband.pl